ஆஸ்ட்ரோ-விஷன் லைஃப்சைன் மினி – இலவச தமிழ் ஆஸ்ட்ராலஜி மென்பொருள்


தமிழில் இலவசஜோதிடம் தயாரித்தல்


இந்த இலவச ஜோதிட மென்பொருள் தமிழில் கிடைக்கிறது. மேலும் இது ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், மராத்தி, கன்னடா, தெலுங்கு மற்றும் பெங்காலி போன்ற மொழிகளிலும் கிடைக்கிறது. இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளை இப்பொழுதே தரவிறக்கம் செய்யவும்!அயனாம்ச தெரிவுகள்

பலதரப்பட்ட அயனாம்ச அமைப்புகள் இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளில் அடங்கியுள்ளது, அதாவது சித்ர பக்ஷம் அயனம்சம் அல்லது லஹிரி அயனம்சம், ராமன் அயனம்சம், கிருஷ்ண மூர்த்தி அயனம்சம், திருக்கணிதம் அயனம்சம் ஆகும்


பஞ்சாங்கக் கணிப்புகள்


இந்த இலவச ஜோதிட மென்பொருளில் பஞ்சாங்க கணிப்புகள் ஆனது பஞ்சாங்க கணிப்புகள் வாரநாட்களை அடிப்படையாக கொண்டு கணிக்கிடப்படுகிறது, பிறந்தநாள் நட்சத்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கணிக்கிடப்படுகிறது, திதியை அடிப்படையாக கொண்டு கணிக்கிடப்படுகிறது, அதாவது. பௌர்ணமி, கரண அடிப்படையாக கொண்டு கணிக்கிடப்படுகிறது மற்றும் நித்யயோகத்தை அடிப்படையாக் கொண்டு கணிக்கிடப்படுகிறது.


பாவ கணிப்புகள்


இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளானது பாவ கணிப்புகள் கிரகங்களின் சக்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டு உங்கள் குணம் மற்றும் வாழ்க்கையை கணிக்கிடப்படுகிறது. இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருள், முதலாம் வீட்டை ஆராய்ந்து, தனிப்பட்ட குணம், வெளிப்புறத் தோற்றம், நிலையை வைத்து கணிக்கப்படுகிறது.


தசா/அபஹாரா தாக்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து கணிக்கப்படுகிறது


இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளானது நடப்பு தசா மற்றும் அபஹாராவை அடிப்படையாக வைத்து விரிவான கணிப்புகள் வழங்கியுள்ளது.


பிறந்த நட்சத்திரம் மற்றும் அதனுடன் ஒருங்கிணைந்த நட்சத்திரங்களின் தரத்தை வைத்து கணக்கிடப்படுகிறது.


இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளானது பிறந்த நட்சத்திரத்தை கணக்கிடுகிறது மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நட்சத்திரங்களின் தரத்தின் முழுப்பட்டியலை வ்வங்குகிறது.


அடிப்படை கணிப்பு அதாவது சயன மற்றும் கிரகங்களின் நிரயான தீர்க்கதேகை


இந்த தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளில் உள்ள வரைபடங்கள், கணக்கீடுகள் மற்றும் பகுப்பாய்வுகள் அனைத்தும் வேத ஜோதிடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இந்த கிரஹங்களின் நிராயன தீர்க்கக் கோடு, ராசி, ராசியில் தீர்க்கக்கோடு, நட்சத்திரம் மற்றும் நட்சத்திர பாதம் ஆகியவை கணிக்கப் படுகின்றன. ஒவ்வொரு கோளுக்கான நட்சத்திரம், நட்சத்திர அதிபதி, துணை கடவுள் மற்றும் துணைக்குத் துணையான கடவுள் போன்றவை கணிக்கப்படுகின்றன. கிரஹங்களின் நிராயன தீர்க்கக் கோட்டின் இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளில் உள்ள ராசி சக்கரம் மற்றும் நவாம்சத்தோடு இணைத்து வழங்கப்படுகின்றன. இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளானது பவ அட்டவணையில் வழங்கப்படுகின்றன.


சுதர்ஷன சக்கர அட்டவணை


சுதர்ஷன சக்கர அட்டவணை ஆனது இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.


விம்ஷோத்தாரி தசா காலங்கள்


இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளில் விம்ஸோத்திரி தசா காலங்களில் விரிவாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.


தசா மற்றும் புக்தி( அபஹராம் ) காலங்கள்


இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளில், தசா மற்றும் புக்தி( அபஹராம் ) காலங்கள் அதாவது தொடக்கம் (ஆரம்பம் ) மற்றும் முடிவு ( அந்திய ) ஒவ்வொரு புக்தியிலும் (அபஹராம் ) ஒவ்வொரு தசா காலத்திலும் விளக்கமாக தரப்பட்டுள்ளது.


கிரகங்களின் அமைப்புகளின் ஆய்வு


கிரகங்களின் அமைப்புகளின் ஆய்வில் வீடுபேறுகளின் இறைவன், ஒவ்வொரு வீடுபேரின் பவ இறைவன், கிரகங்களின் சந்திப்பு( யோகம் ),கிரகத்திருந்து கிரகப் பார்வை, வீட்டிலிருந்து கிரகப் பார்வை, நலம்பயக்கும் கிரகம் மற்றும் தீங்கிழைக்கும் கிரகங்கள், மற்றும் அவற்றின் பாதிப்புகள் தோழமை விளக்கப்படம், சாஷ்தியாம்சஸ்சின் பார்வைபலம் விளக்கப்படம்( த்ரிக்பலா ), சத்பலா அட்டவணை, சாஷ்தியாம்சஸ்சின் பவ பார்வைபலம் விளக்கப்படம்( பவ த்ரிக்பலா ), பவபலம் அட்டவணை, செவ்வாய்தோஷம்( குஜ தோஷ செக் ), மௌத்யம்( குழப்பம் ),க்ரஹ யுத்தம்( கிரகங்களின் யுத்தம் )மற்றும் கிரஹவஸ்த்தை இந்த ஆஸ்ட்ரோ இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளில் உள்ளது.


ஜோதிடத்தில் கிரஹங்களின் சிறப்பான பிணைப்பு (யோகம்)


யோகத்தைத் தரும் முக்கிய இணைப்புகள் இந்த ஜோதிடத்தில் கண்டறியப்பட்டு அவற்றின் விளைவுகள் பற்றிய சிறு குறிப்போடுகூடிய பட்டியலாக்கப்படுகிறது. யோகங்களைப் பட்டியலிடும்போது, யோகத்தைத் தரும் இணைப்புகள் எளிதாகக் கையாளும்விதத்தில் இந்த இலவச தமிழ் ஜோதிட மென்பொருளில் இப்பொழுது தரப்படுகிறது !


File size: 24 mb

பழைய பதிவுகளை தேட