குரு பெயர்ச்சி ராசி பலன்கள் 2017 - 2018
 சனி பெயர்ச்சி ராசி பலன்கள் 2017 - 2020
 ஆங்கில புத்தாண்டு ராசி பல‌ன்க‌ள் 2017
 http://www.kalvinila.net/2016/12/2017_98.html 

பிளாகரில் வலைப்பதிவு புள்ளிவிவரம் விட்ஜெட்

வலைப்பதிவில் புள்ளிவிவரங்களை ஓர் அழகிய பக்கப்பட்டியில் விட்ஜெட் உங்கள் வலைபூவில் கருத்துகள் மொத்த எண்ணிக்கையை காட்டுகிறது
உங்களுடைய blog.The வலைப்பதிவில் புள்ளிவிவரம் பற்றியும் கருத்துரைகள் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது.


இப்பக்கத்தை சாளரத்தின் வலைப்பதிவுகளில் இந்த ஓடையில் கருத்துரைகள் மற்றும் பதிவுகள் எண்ணிக்கை காண்கிறது இந்த ஜாவாஸ்கிரிப்டை (JSON ஓடைகள்) பயன்படுத்தி இயங்குகிறது ..


இது தன்னிச்சையாக சாளரத்தை நிறுவி சேர்க்கப்படும் ஏனெனில் நீங்கள் சாளரத்தை நிறுவி பயன்படுத்தவும் உங்களுக்கு இந்த விட்ஜெட்டை installer.When பயன்படுத்த முடியும் ஓர் வலைப்பதிவில் புள்ளிவிவரங்களை விட்ஜெட் வேண்டின் நீங்கள் URL, http:// ஒரு பகுதியாக சேர்க்கவும் அனிமதி உறுதி செய்கிறது ..design ---> page elements ---> add a gadget ---> html/java scirpt<script style="text/javascript">function numposts(json) { document.write('Total Posts :' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '<br>'); }function numcomments(json) { document.write('Total Comments :' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '<br>'); }</script>

<script src="http://murugananda.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numposts"></script>

<script src="http://murugananda.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numcomments"></script>
<a href='http://murugananda.blogspot.com/2011/07/blog-statistics-widget-for-blogger.html'> blog statistics</a>
சிகப்பு வரியை மாற்றவும்.(0r)Blog Statistics widget creator

Instructions
Change settings
Click 'Customize' button
Click 'Add Widget To My Blog' button


Widget Title
Widget Title


Customize Widget
Blog url: http:// /